TUBİTAK ile ilgili haber, duyuru ve projelerin paylaşıldığı bölüm.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı 2015

Bilginin topluma anlaşılır biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlayan, “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı”na başvuru belgelerinin, bir nüsha basılı kopya ve bir CD/DVD veya harici bellek ile 22 Ocak 2016 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekiyor. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri […]

TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar. 4007 destek programına; Üniversiteler, kamu […]

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

PROJE ÇAĞRISI Çağrı Kodu : 4006 Çağrı Adı : TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Türü : Periyodik Çağrı Başvuru Dönemi : Ekim – Aralık 2015 Proje Süresi : En fazla 7 ay İlgili TÜBİTAK Birimi : Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tanımlar: Bu çağrı metninde yer alan, – Destek Programı: 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları […]

Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkili TUBİTAK 1007 proje çağrısı 16 Ekim tarihine kadar açık. Çağrının amacı; 3-23 yaş bireylerinin zihinsel beceri ve yeteneklerini belirlemeye yönelik sürdürülebilir, interaktif, bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış (adaptif) ölçme aracı geliştirmek. Özel okullar başta olmak üzere öğretmenler çağrıdan faydalanabilir. Özellikle rehberlik öğretmenlerinin bu çağrı ile ilgili olmak üzere psikolojik ölçme araçları geliştirilmesi […]

Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları, 10. Kalkınma Planı Hedefleri ve Dönüşüm Programı, Milli Eğitim Kalite Çerçevesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı gibi üst politika belgelerinde sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için temel becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi ulusal bir öncelik olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşması ve üst politika belgelerinde hedeflenen ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilmesi gelecek kuşaklara […]

4006 Tubitak Bilim Fuarları

4006 olarak bilinen ve TUBİTAK tarafından desteklenen Bilim Fuarları programı başvuruları açıldı. 20 Aralık 2013 tarihine kadar yapılacak olan başvurular kapsamında okulunuzda Bilim Fuarı açabilirsiniz. En fazla 5000 TL’ye kadar olan harcamalarınızı ön avans şeklinde karşılayan TUBİTAK, bilim fuarlarının gelişmesi amacıyla destekliyor. Bütün harcamaların faturalanmasını ve artan miktarın geri iadesi isteniyor. TUBİTAK Bilim Fuarları kapsamında […]

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı

Kısaca 4004 olarak bilinen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı açıldı. Teklif çağrısının amacı bilginin etkileşimli bir şekilde yaparak yaşayarak hedef kitleye aktarılması. Proje çağrısı bir çok bilginin aktarılmasından çok basit bilgilerin günlük hayatımızın içinde olduğunu ve bunları çok kez kullandığımızı fark ettirmek. Merak duygusunun artırılması, araştırma ve sorgulama isteğinin artırılması ve öğrenme isteklerini […]

TUBİTAK Destekleri Forumu Açıldı

TUBİTAK desteklerine başvurmak isteyen, başvuruda bulunan, destek almak isteyen veya destek alan kişilerin soru sorarak yardım alabilecekleri, projeleri ile ilgili çalışmaları takip edebilecekleri bir forum sayfası oluşturuldu. TUBİTAK faaliyetleri hakkında bilgi vermek, farkındalığı artırmak ve yardımcı olmak için açılan forum Ağustos 2013 itibari ile yayın hayatına başladı. Kayıt olmanın ücretsiz olduğu foruma http://forum.tubitak.gov.tr/index.php adresinden giriş yapabilirsiniz. internet.org

4006 Bilim Fuarlarını Destekleme Programı

MEB ve TÜBİTAK tarafından yapılan bir protokol ile okullarda ve ülkemizde bilim fuarlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır. Bu fuarlar 5. sınıf ile 12. sınıflar arasındaki bütün sınıfları kapsayan bir programdır. Program dahilinde öğrenciler müfredatları kapsamında bir çok konuda araştırma yapabilir ve bu araştırmalarını sergileyebilirler. Bu araştırmaların kendi ilgi alanları dahilinde olması […]

AstroÇomü 2013

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen AstroÇomü Astronomi Kampı bu sene öğretmenlere büyük bir destek sağlayacak. Geçmiş senelerde herhangi bir destek bulamayan kamp bu sene TÜBİTAK tarafından desteklenmekte. Dolayısıyla hedef kitlesindeki Fizik, Fen ve Teknoloji ile Sınıf Öğretmenleri hiçbir ücret ödemeden kamptan yararlanabilecekler. Kamp esnasındaki yeme içme, konaklama ve eğitim için yapılan seyahatlerin tamamı TÜBİTAK […]