Sınıfta Küme Çalışması

Sınıflarda küme çalışmaları veya diğer bir deyişle sınıflarda grup çalışmaları sık sık karşılaştığımız bir durum. Öğretmenler çeşitli amaçlarla gruplar oluşturmakta ve gruplar aracılığı ile çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar ödev hazırlama, proje yürütme, içerik oluşturma şeklinde çeşitlendirilebilir.

Fakat bu makalede küme çalışmalarının nasıl yapılacağı değil nasıl oluşturulacağı üzerine tartışacağız. Öğretmenler arasındaki genel kanı şudur ki her grupta bir çalışkan öğrenci olsun ve verdiğimiz görev tüm gruplar (kümeler) tarafından gerçekleştirilsin. Bu durum oldukça sakıncalıdır.

Şöyle bir örnek üzerine tartışalım; sınıfınızda 24 kişi olduğunu ve 4 kişilik 6 grup oluşturmak istediğinizi varsayalım. Fakat bu 24 kişilik grup içinde 12 tanesi üst düzey performans gösterebilecekken, 12 tanesi düşük performans göstermektedir. Sorumuz şu; 2 kişi üst düzey, 2 kişi düşük düzey performansa sahip 4 kişilik gruplardan 6 tane mi oluşturursunuz yoksa 4 kişilik üst düzey performans sergileyen kişilerden 3 grup, 4 kişilik düşük düzey performans gösteren kişilerden 3 grup mu oluşturursunuz? Eğer ilk seçeneği kullanıyorsanız hata yapıyorsunuz.

Grup çalışmaları incelendiğinde kişilerin kendi becerilerini düşürerek ortalama bir performans gösterme eğitiminde olduğunu göstermektedir. Bunun yanında kişiler grup çalışmalarında kendi görevlerini gerçekleştirmek yerine gruptan başka kişilerin bu görevi gerçekleştirmesini bekleme eğiliminde. Sosyal bir özellik olan bu davranışlar göz önünde bulundurulduğunda oluşturulan grupların önemi bir kat daha artmaktadır.

İlk olarak kişilerin yeteneklerinin bilinmesi, kişilik özelliklerinin bilinmesi önemli. İkinci aşama ise benzer performansa sahip öğrencilerin aynı grupta olması gerekmektedir. Üçüncü aşama öğrencilere kendi performans düzeylerine göre çeşitli görevler vermek. Yüksek performans gösteren öğrencileri düşük performans isteyen görevlerle baş başa bıraktığınızda öğrenciler sıkılacak ve görevi hakkıyla yerine getiremeyeceklerdir. Aynı şekilde düşük performans sergileyen öğrencileri yüksek performans bekleyen görev ile eşleştirdiğinizde öğrenciler görevi yerine getiremeyeceklerdir.

Grupları 4 -6 kişilik olacak şekilde oluşturmak idealdir. Bunun yanında daha büyük olması çatışmaları, daha az olması belirsizlikleri getirecektir. Grup çalışmaları öğrencilerin işbirlikli öğrenmelerini, sosyal öğrenmelerini ve farklılıklara karşı saygılı olmayı sağlayacağı için oldukça önemlidir. Bu çalışmalar öğrencileri geleceğin çalışma prensibi olan takım halinde öğrenmeye hazırlayacaktır.

Yorumlara katıl

Arşiv