Neden Öğrenciler Ödev Yapmaz?

Neden Öğrenciler Ödev Yapmaz?

ödevAilelerin “Ödevin var mı?” sorusuna “Yok” cevabını veren öğrencilerin ortak noktası nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödev genelgesinin ile birlikte daha önce yayınladığımız ödev makalelerini göz önüne aldığımızda ödevler hakkında bir negatif düşüncemiz oluşuyor. Fakat yeni bir içerik aracı olarak öğretmenlerin karşısına çıkan EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’nın EBA Ders modülü öğrencilerin ödevlerini kontrol etmek, ödev göndermek, test/deneme göndermek için güzel bir şekilde hazırlanmış. Her ne kadar tek işlevi bu olmasa da ödev bölümünün de içinde olduğunu göz önünde bulundurmak gerek.
Çevremizde ödevlerin yapılmadığı, çocukların ödevler ile ilgilenmediği konusunda bir çok duyum alıyoruz. Bu noktada öğretmenler olarak kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Neden ödevler yapılmıyor, neden öğrencilerin ilgisini çekmiyor, öğrencilere nasıl destek sağlayabiliriz, öğrencilerin ödevlerini önemli hale nasıl getirebilirim…
Ödevler ile ilgili yapılan anketler, araştırmalar ve çalışmalar incelendiğinde ödevlerin yapılmama nedenleri 6 ana başlık altında toplayabiliriz.

1- Ödevler fazla uzun zaman alıyor

Ödevler ile ilgili yapılan araştırmalarda ödevlerin genellikle 60 dakikadan fazla zaman aldığı ortaya çıkmıştır. Halbuki bilimsel çalışmalar 60 dakikadan daha uzun süren çalışmaların etkisinin çok çok az olduğunu göstermektedir.
Bu noktada öğretmenlerin ödev süresini kontrol etmesi, öğrencilerin hedeflenen sürenin altında bitirebilecekleri ödevler vermesi gerekir. Bu durumda ödevlerin etkisi daha çok artacaktır.

2- Ödevlerin anlamsız olduğu düşünülüyor

Öğrencilerle yapılan görüşmeler öğrencilerin, ödevlerin neden verildiğini, hedef kazanımı anlamadığını ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin %75’i ise ödevlerin anlamsız ve boş zaman geçirten bir etkinlik olduğunu düşünmektedir.
Öğretmenlerin öğrenciler ile görüşüp temel amaçlar doğrultusunda kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflere göre ödevleri düzenlemesi gerekir. Ödevlerin öğrenciler tarafından anlamlı hale gelmesi için proje bazlı ödevlerin düşünülmesi önemlidir.

3- Ödevler çeşitlendirilmiyor

Öğrenciler ile yapılan görüşmeler, öğrencilerin farklı tiplerdeki ödevlerden hoşlandığını gösteriyor. Öğrencilerin çok çok az bir kısmı kağıt ve kalem ile yapılması planlanan geleneksel ödevlerden hoşlanıyor. Kitaptan verilen ödevler ise hiçbir öğrenci tarafından önemli görülmüyor.
Bu durumda öğretmenlerin ödevleri çeşitlendirmesi, öğrencilerin seçtiği ödev çeşidi ile ilgilenmesi sağlanmalıdır. İlgi çekici ödevlerin oluşturulması ve bu sırada öğrenme stillerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

4- Görüş bildirilmiyor

Ödevlerin yapılması değil, sonrasında ödev hakkında görüş, geri bildirim verilmesi önemlidir. Fakat öğrenciler sadece ödevlerin kontrol edildiğini, geri bildirim verilmediğini, anlaşılmayan yerlerin üzerinden geçilmediğini belirtmektedir. Ayrıca verilen ödevlerin dijital ortamda bulunması nedeniyle hiç anlamadan bitirilen ödevlerin olduğunu belirtmektedirler.
Kısa ve öz ödevler ile öğrencilerin ödevleri tamamlaması, ödevlerin kontrol edilmesi ve geri bildirim verilmesi gerekir. Ödevlerin etkili olması için her öğrenci ile ilgilenilmesi veya öğrencilerin akranları ile ilgilenmesi önemli bir etkileşim oluşturur.

5- Ödevler hazırlamıyor

Öğrenciler, ödevlerin kendilerini bir sonraki öğrenme için hazırlamasını, farkındalık oluşturmasını veya geçmiş öğrenmeleri pekiştirmesini beklemektedir. Test ve sorular ile verilen ödevlerin bu durumu karşılamadığını düşünmektedirler.
Ödevlerin geçmiş öğrenmeleri pekiştirmesi şeklinde veya gelecek öğrenmeler için ilgi çekme noktasında fırsat oluşturması gerekmektedir. Bu konuda birkaç ödev arasından seçim yapması önemli bir etki olacaktır.

6- Öğrenciler plan yapmıyor

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ödevler konusunda plan yapmadığını, planları olmadığı için düzensiz bir şekilde çalıştıklarını belirtmektedir. Zaman yönetimi konusunda da sorunlar yaşayan öğrenciler ödevlerini zamanında bitirememektedirler.
Öğretmenlerin ödevler ile birlikte bir plan veya yapılacaklar listesi yayınlaması, zaman zaman uzun süreli ödevleri kontrol etmesi bu sorunu çözecektir. Ödevlerin takibinin sürekli bir şekilde yapılması öğrencilerin de bu plana uymasına olanak sağlayacaktır.

Kaynakça

  • Bempechat, J., Li, J., Neier, S. B., Gillis, C. A., & Holloway, S. D. (2011).  The homework experience:  Perceptions of low-income youth.  Journal of Advanced Academics, 22(2).
  • Kuklansky, Shosberger, & EsHach (2016). Science teachers’ voice on homework beliefs, attitudes, and behaviors.  International Journal of Science and Mathematics Education, 14(1).
  • Letterman, D. (2013).  Students’ perception of homework assignments and what influences their ideas.  Journal of College Teaching and Learning, 10(2).
  • Malik, K., Martinez, N., Romero, J., Schubel, S., & , P. A. (2014).  Mixed method study of online and written organic chemistry homework.  Journal of Chemistry Education, 91(11).
  • Science Daily (2015).  How Much Math, Science Homework is too Much?
  • Vandenbussche, J., Griffiths, W., & Scherrer, C. (2014).  Students’ perception of homework policies in lower and intermediate level mathematic courses.  Mathematics and Computer Education, 48(12).
Yorumlara katıl

Arşiv