Din bilimi ile ilgili konuların paylaşıldığı bölüm.

Dindar Yaşamanın Matematiksel Kanıtı

…Zaten insan dediğin doğada nedir ki? Sonsuzluğun karşısında hiçbir şey, hiçliğin karşısında her şey, hiçbir şey ve her şey arasında bir orta nokta ve ikisini de anlamaktan son derece uzak… Blaise Pascal Bu yazımızda sizlere ilginç bilimsel bir teori olan Blaise Pascal‘ın yaptığı bir olasılık hesabı ile beklenen değer teorisini kullanarak dindar yaşamanın mı yoksa hedonist(Dine […]

Yıkanma Kültürünün Geçmişi

Günümüzde yıkanma olarak bilinen eylem, aslında anladığımız şekliyle kirlerden arınma şeklinde gerçekleşmemiştir. Yıkanma eyleminin geçmişini incelediğimizde dişi ile erkeğin cinsel birleşmesinden sonraki temizlenme anlamı görülmektedir. Bu eylem ise Anadolu’ya İslam dini ile birlikte geldiği düşünülür. Aslında işi gerçeği bu şekilde değildir. Yıkanma eylemi Eski Mısır inanışlarına dayanır. Bir kadın ile bir erkek çiftleştikten sonra tanrılar […]

Hz. Peygamber’den Beden Dili Modeli

Beden dili, kişiler arasında iletişimi sağlayan sözsüz araçlardan birisidir. Halk üzerinde etkili olmuş kişilere baktığımızda ise bu kişilerin model olduğunu görebiliriz. Hz. Peygamber’de beden dili konusunda model olmuş bir kişidir. Geçmişten kalan kayıtlara bakıldığında beden dilini çok iyi kullandığı ve sözsüz iletişimi çok iyi kurduğu görülmektedir. Örneğin yürürken ayaklarını yerden kaldırır, ayaklarını sürümez, göğsü kabarık […]

İslamiyette Yoga, Reiki ve Meditasyon

Yoga, Reiki ve Meditasyon gibi etkinlikler son zamanlarda kişisel gelişim ile oldukça yaygınlaşmıştır. Hindistanda doğan bu etkinlikler İslamiyette yoktur. Bu tür etkinlikler bedeni ve ruhu rahatlatmak adına yapılmaktadır. İslamiyette ise bu etkinliklerin yerine namaz ve oruç gibi etkinlikler bulunmaktadır. Zaten bu tür etkinliklerin bedeni ve ruhu rahatlattığı da kanıtlanmıştır. Özellikle de şehir yaşamı ile hayatımıza […]

Peygamberlerin Meslekleri

Peygamber denildiğinde nedense insanüstü varlıklar akla gelir. Halbuki onların da birer insan oldukları unutulmamalıdır. Zaten onların örnek alınmasının nedeni de budur. İnsan oldukları için, bizden oldukları için, bizim gibi oldukları için örnek almalıyız. Bu bağlamda bakıldığında onların da yaşamları bizim gibi sürmekteydi. Hatta onlar da bizim gibi işlerle uğraşmaktaydı. Her ne kadar onların yaşamlarında teknolojinin […]

Antik Çağdaki Uzaylılar

Tanrıların Arabaları kitabında da yazdığı üzere insanoğlundan önce bir grup insanın Dünya’da yaşadığı ve daha sonra Dünya’yı terkettiği ve kalan insanların bizim atalarımız olduğunu varsayan kişiler var. Hatta bazı kişiler bizden önce yaşamış ve Dünya’yı terketmiş olan bu kişilerin Tanrı olabileceği konusunda hemfikirler. Dinlerin doğuşunu da insanların bu uzaylılarla temasına dayandırıyorlar. Bu fikir için gösterdikleri […]

Kur’an-ı Kerim’deki İd, Ego ve Süperego

Freud 1736 yılında çıkardığı “Ego ve İd” adlı yapıtında id, ego ve süperego kavramlarına değinmiş ve açıklamıştır. Çoğu kişi Freud ile bir çok konuda anlaşamazken aslında görüşlerinin bir kısmının Kur’an-ı Kerim’de geçtiği görülmektedir. İd, ego ve süperego kavramları Freud tarafından belirlense de kutsal kitapta Nefis, Benlik ve Vicdan kavramları ile direk çakışmaktadır. Kısaca açıklayarak ilişkilendirmek […]

Ebiyonitler

Yahudi asıllı ilk Hristiyanlara bağlı bir cemaatin üyelerine denir. Ebiyonit kelime anlamı ile “fakir, yoksul” olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla düşmanları Ebiyonitleri yoksullar veya fakirler olarak küçümserler. Fakat Ebiyonitler ise bunu İsa’nın Dağdaki Vaaz’ında bahsettiği “ruhunda fakirlik olanlar” olarak kabul ederler. Cemaat olarak İsa’nın Tanrılığını reddederler. Sünnet olurlar. Reis olarak kendilerine İsa’nın kardeşi Yakobus’u alırlar. Yahudi […]

Agnostizm

Agnostizm yani kısa bilinmezcilik. Tanrının ya da tanrıların var olduğunun ya da olmadığının bilinemeyeceğini öngören felsefi bir akımdır. Bu akımın takipçilerine ise agnostik denir. Agnostizm kesinlikle Tanrıyı reddetmez. Bu yüzden ateizm ile ayrışır. Bunun yanında agnostizm bir öğretiler bütünü değil bir konsepttir. Agnostizmin durumu çok farklıdır. Dinleri reddetmeyen bu akım sadece dinin tanrı tarafından değil […]

Çamurdan Yaratılış

“And olsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra da onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik, derken o kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık, bir çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik. Ve sonra onu başka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne […]