Kategori:Öğretim

Sınıfta Küme Çalışması

Sınıflarda küme çalışmaları veya diğer bir deyişle sınıflarda grup çalışmaları sık sık karşılaştığımız bir durum. Öğretmenler çeşitli amaçlarla gruplar oluşturmakta ve gruplar aracılığı ile çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar ödev hazırlama, proje...

Akıllı Tahta Merkezli Eğitim

Eğitimdeki eski öğretmen merkezli yaklaşımın terk edilmesi ile birlikte yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiş ve öğrenci merkezi eğitim anlayışı yerleşmiştir. Tam olarak uygulanmaya geçilmesi noktasında zorlanılsa da öğretmenlerin gayreti ile uygulama...

Eve En Yakın Okul Denemeleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ve 8. sınıf öğrencilerini ilgilendiren sınavsız orta öğretime geçiş uygulamasını bir de akademik olarak incelemek gerekiyor. Öğrencinin evine en yakın okula kaydının yapılması ne kadar doğru, uygulanabilir...

Bilginin Sahibi Kimdir?

Yaşam boyu öğrenilen bilgilerin sahibi kimdir? 21. Yüzyıl becerileri olarak bahsedilen beceriler daha 21. yüzyılın ortasına gelmeden değişmeye başladı bile. Bu becerilerin en başında ise edinilen bilgileri transfer edebilme ve bilgiden bilgi üretme...

STEM Eğitimi RAPORU (MEB) Yayınlandı

21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi ağlayacak yeteneklerin öğrencilere kazandırılması STEM eğitimlerini zorunlu kılmaktadır...

STEM (FeTeMM) Ders (Proje) Örnekleri

STEM eğitimleri ile ilgilenen öğretmenlerin genel sorunu bu eğitim anlayışını uygulayabilecekleri örnek ders materyallerinin olmayışıdır. Fakat bunun da çeşitli nedenleri var. Geleneksel öğretim yöntemleri ile donanmış öğretmenler STEM eğitiminden...

Arşiv