Kategori:Müzik

Kemençe

Kemençe Kemençe 3 telden oluşan, başlıca Karadeniz yöresine ait olan bir müzik aletidir. Lebab, klasik kemençe, Karadeniz kemençesi, kabak kemaneden olmak üzere 4 çeşit kemençe vardır. Kemençe Çalması Zor Bir Enstrümandır? Tüm perdesiz...

Çello

Çello Çello yaylı sazlar müzik aleti ailesindendir ve perdesizdir. İlk olarak Fransa da kullanımına başlanmıştır. Ancak o zamanlar daha çok tele sahip olan Çello günümüzdeki halini 18. Yüzyıldan sonra almıştır. Çello gövdesi Ladin ağacından...

Neden Müzikten Hoşlanırız?

Düz biçimde söyleyebileceğimiz cümleleri değişik ses dalgaları ile söylediğimizde neden hoşlanıyoruz? Hatta bu sözler bize nasıl hüzün veya sevinç verebiliyor? Müzik dediğimiz şey aslında ses dalgalarının belli bir düzene sokulması işlemidir. Sesin...

Hz. Mevlana ve Ney

Ney insanoğlunun kamıştan yapılan ilk müzik aletidir. İnsanları etkileyen bir sesi olması da ayrı bir özelliktir. Bu özelliğinden dolayı da dinsel duyguları ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Ney diğer müzik aletlerinden farklı olarak çalmak eylemini...

Müzik ve Matematik

Müzik ve matematik derslerini incelediğinizde öğrenciler iki zıt kutup arasında seçim yaptıklarını sanırlar. Mesela matematik dersi zayıf olan öğrencilerin güzel sanatlar konusuna eğilimi olabildiğini düşündükleri gözlemlenir. Alan seçiminde...

Arşiv