Kategori:İngilizce

Görsel İngilizce

İngilizce öğreniminde ve öğretiminde en büyük sıkıntılardan birisi de kelime ezberidir. Bunun sorunu ise genellikler tekrar tekrar yazarak çözmeye çalışırlar. Halbuki yapılması gereken bu değildir. Evet sözle zekalı öğrenciler için etkili bir çözüm...

Arşiv