Kategori:Din Bilimi

Türkiye’de Din Öğretimi

Türkiye’de din eğitimi 1924 yılında zorunlu olarak okullarda okutulmaya başlamasına rağmen 1939 yılında seçmeli ders olarak zorunlu olmaktan kalkmış fakat 1946 yılında tekrar zorunlu dersler arasına alınmıştır.  Fakat o yıllarda din eğitimi...

Yıkanma Kültürünün Geçmişi

Günümüzde yıkanma olarak bilinen eylem, aslında anladığımız şekliyle kirlerden arınma şeklinde gerçekleşmemiştir. Yıkanma eyleminin geçmişini incelediğimizde dişi ile erkeğin cinsel birleşmesinden sonraki temizlenme anlamı görülmektedir. Bu eylem...

Peygamberlerin Meslekleri

Peygamber denildiğinde nedense insanüstü varlıklar akla gelir. Halbuki onların da birer insan oldukları unutulmamalıdır. Zaten onların örnek alınmasının nedeni de budur. İnsan oldukları için, bizden oldukları için, bizim gibi oldukları için örnek...

Antik Çağdaki Uzaylılar

Tanrıların Arabaları kitabında da yazdığı üzere insanoğlundan önce bir grup insanın Dünya’da yaşadığı ve daha sonra Dünya’yı terkettiği ve kalan insanların bizim atalarımız olduğunu varsayan kişiler var. Hatta bazı kişiler bizden önce...

Ebiyonitler

Yahudi asıllı ilk Hristiyanlara bağlı bir cemaatin üyelerine denir. Ebiyonit kelime anlamı ile “fakir, yoksul” olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla düşmanları Ebiyonitleri yoksullar veya fakirler olarak küçümserler. Fakat Ebiyonitler ise...

Arşiv