Araştırma Geliştirme ile ilgili makalelerin yayınlandığı kategori.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı 2015

Bilginin topluma anlaşılır biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlayan, “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı”na başvuru belgelerinin, bir nüsha basılı kopya ve bir CD/DVD veya harici bellek ile 22 Ocak 2016 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekiyor. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri […]

TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar. 4007 destek programına; Üniversiteler, kamu […]

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

PROJE ÇAĞRISI Çağrı Kodu : 4006 Çağrı Adı : TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Türü : Periyodik Çağrı Başvuru Dönemi : Ekim – Aralık 2015 Proje Süresi : En fazla 7 ay İlgili TÜBİTAK Birimi : Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tanımlar: Bu çağrı metninde yer alan, – Destek Programı: 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları […]

Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkili TUBİTAK 1007 proje çağrısı 16 Ekim tarihine kadar açık. Çağrının amacı; 3-23 yaş bireylerinin zihinsel beceri ve yeteneklerini belirlemeye yönelik sürdürülebilir, interaktif, bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış (adaptif) ölçme aracı geliştirmek. Özel okullar başta olmak üzere öğretmenler çağrıdan faydalanabilir. Özellikle rehberlik öğretmenlerinin bu çağrı ile ilgili olmak üzere psikolojik ölçme araçları geliştirilmesi […]

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek 2015

Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teknik Destek  Programı 30.07.2015 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine proje başına en fazla 15.000TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak […]

Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları, 10. Kalkınma Planı Hedefleri ve Dönüşüm Programı, Milli Eğitim Kalite Çerçevesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı gibi üst politika belgelerinde sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için temel becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi ulusal bir öncelik olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşması ve üst politika belgelerinde hedeflenen ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilmesi gelecek kuşaklara […]

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Başvuruları

Trakya Kalkınma Ajansı 2014 yılı için Teknik Destek projelerini kabul etmeye başladı. Bu kapsamda yapılacak başvurular için aşağıdaki dönemlerden bir tanesine başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru başına ödenecek maksimum maliyet ise 15 bin TL olarak belirlenmiştir. Projeler bu sene KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınacak. Böylece bütün sistem internet üzerinden işleyecektir. Fakat bu sizin dosya hazırlamayacağınız […]

AB Projeleri Aslında Yeni İstihdam Alanı

Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası sürekli inişli çıkışlı devam ederken bir çok kişi AB fonlarına başvurarak gelir elde etmeye başladı bile. Türkiye’nin AB üyeliği her zaman tartışma konusu olmuştur fakat tam üyelik gerçekleşmese de AB hibe projelerinden yararlanabilmektedir. Son zamanlardaki proje başvurularına bakıldığında hibe fonlarından en çok yararlanan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Ulusal Ajans üzerinden yapılan […]

KOSGEB Hibe

KOSGEB yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı. Girişimcilerin büyük oranda ilgi odağı olan bu yer verdiği hibe desteği ile girişimcileri destekliyor. Her ne kadar karşılıksız veya faizsiz geri ödemeli olsa da belli bir ilerleme olmadan bu desteği alamıyorsunuz. Bu hibeyi alabilmek için öncelikle düzenlenen eğitimlere katılmanız ve başarı ile bitirmeniz […]

Gençlik Projeleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik gruplarına yönelik proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihinin 28 Mart olduğu başvuru çağrısına herkes müracaat edebilir. Toplam 12 ekin bulunduğu proje başvuru kılavuzu aslında göz korkutmayacak kadar basit. Güzel ve anlaşılır bir şekilde hazırlanan kılavuz herkes tarafından doldurulabilir. Bakanlığın resmi açıklaması şu şekilde: Bakanlığımız tarafından gençliğin kişisel ve […]