Kategori:Akademik Çerçeve

Bir Bakışta 2015’de Eğitim

TEDMEM eğitim değerlendirme raporu yayınladı. Rapor ise şu sözlerle açıklandı: Geride bırakmakta olduğumuz 2015 yılı içinde eğitim sistemimizde öne çıkan uygulama ve tartışma konularına ışık tutması ve eğitim göstergelerinin anlamlı bir akışta bir...

Arşiv