Çokkültürlü Eğitim, Kültürlerarası Eğitim ve Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim

Göçlerin son zamanlarda ortaya çıkmasıyla birlikte farklı kültürler bir arada yaşamaya başlamıştır. Bu durum çokkültürlülük, kültürlerarasılık ve kültürel değerlere duyarlılık gibi farklı kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kavramlar incelendiğinde aralarında birtakım benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacıçokkültürlülük, kültürlerarasılık ve kültürel değerlere duyarlılık kavramlarını incelemek ve bu kavramları eğitim açısından ele alarak aralarındaki […]

Devamı

Akademik Başarıda Genler Ne Kadar Önemli?

Bir öğretmen olarak akademik başarıdaki en büyük etken nedir diye sorsalardı ne dersiniz? Evet çevresel faktörler oldukça önemli fakat yapılan araştırmalar çevresel faktörlere göre genetik faktörlerin daha önemli olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, genlerin uzun vadede çocukların okuldaki başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu söylüyor. Peki, bu bilgi öğrencilere yardımcı olmada nasıl kullanılabilir? Son yıllarda […]

Devamı

Siz Hangi Bahanenin Arkasına Sığındınız?

Öğretmenler odasında başarısızlığın veya ülkedeki eğitim seviyesinin beklenenin altında olmasının nedenleri hakkında çeşitli gerekçeler ileriye sürülür ve büyük bir çoğunluk tarafından da kabul edilir. Aslında bu gerekçeler birer sığınma duvarıdır. Çünkü gösterilen gerekçenin düzeltilmesi çok zor olduğu için düzeltilmesi durumunda nasıl bir sonuçla karşılaşılacağı kontrol edilemez. Örneğin benim de sıklıkla karşı çıktığım “Öğretmen maaşları artırılırsa […]

Devamı

Öğrenci Başarısındaki En Önemli Etken Nedir?

Yeni Zelanda Melbourne Üniversitesinde profesör olan John Hattie, eğitim araştırmaları enstitüsünün yöneticisidir. Araştırma alanları; performans göstergeleri ve eğitimde değerlendirmenin yanı sıra yaratıcılık ölçüm, öğrenme ve öğretme modellerini içermektedir. John Hattie, yaptığı son çalışmalarını güncelleyerek yeni bir meta analiz yayınladı ve öğrencilerin başarısı üzerindeki etkenleri sıraladı. İlk çalışmasında 138 olarak başlayan etken listesi sonrasında 150’ye ve […]

Devamı

Öğretmen Neden Etik Olmalı?

Okul içinde öğretmenin sorumlulukları sadece eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getirmek ile sınırlı olmamakla birlikte öğretmenlere çeşitli roller ve sorumluluklar yüklenebilir. Öğretmenin başarısı veya başarısızlığı bu görev, sorumluluk ve rolleri kullanma gücü ile ilişkili bir durumdur. Bu noktada öğretmenlerin okul içinde veya dışında aldıkları rol, görev ve sorumlulukları kullanma şekilleri önem kazanmaktadır. Öğretmenler, yüklendikleri rol, görev […]

Devamı

Öğrenci İle Göz Göze Gelmek Neden Önemli?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir konuşmasında “Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın” der. Peki bu neden bu kadar önemlidir? Yapılan bir çalışma (burada) öğrencilerini kapıda karşılayıp güzel bir giriş yapan bir öğretmenin öğrencilerin başarısını %27 artırdığını gösteriyor. Araştırma sonucunda ise öğrenciler ile sene başında iyi bir etkileşim yakalandığında öğrencilerin başarısının artmasında etkili olduğu yazıyor. […]

Devamı

Öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromu Aşılabilir mi?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki öğretmenlerin %93’üne yakını tükenmişlik sendromuna yakalanmış durumda. Peki bu durum aşılabilir mi? Cemaloğlu ve Şahin (2007) tarafından hazırlanmış olan Kastamonu Eğitim Dergisinde yayınlanmış bu makaleyi göz önünde bulundurarak bir tartışma ve çözüm önerisinde bulunmayı planlıyoruz. O zaman haydi başlayalım. Araştırmanın sonucu yazarlar tarafından şu şekilde açıklanmış: Bu araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin yaşının […]

Devamı

Öğretmenler Mesleki Gelişimini İnternet Üzerinden Gerçekleştiriyor!

Öğretmenler için mesleki gelişim süreci oldukça önemli bir süreçtir. Öğretmenin kendisini geliştirmesi, yenilemesi ve güncellemesi için mesleki gelişim sürecini kendi ihtiyaçları doğrultusunda planlaması gerekmektedir. Tarafımca yapılan bir araştırma sonucunda öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini internet üzerindeki sosyal ağlar aracılığı ile gerçekleştirdiği sonucu elde edilmiştir. Yapılan araştırmanın sonucu ise şu şekildedir: Eğitimin uygulayıcısı öğretmenlerin çağın gereklerine ayak […]

Devamı

Bir Bakışta 2015’de Eğitim

TEDMEM eğitim değerlendirme raporu yayınladı. Rapor ise şu sözlerle açıklandı: Geride bırakmakta olduğumuz 2015 yılı içinde eğitim sistemimizde öne çıkan uygulama ve tartışma konularına ışık tutması ve eğitim göstergelerinin anlamlı bir akışta bir araya getirilmesi amacıyla hazırladığımız 2015 Eğitim Değerlendirme Raporunu paylaşmaktan mutluluk duyarız. 2015 Eğitim Değerlendirme Raporu; Yönetişim ve Finansman, Kalite Arttırmaya Yönelik Politikalar, […]

Devamı

Bitişik El Yazısına Kapsamlı Bir Bakış

El yazısı çok konuşulan bir konu olmuşken biz de bilimsel açıdan bitişik eğik el yazısını incelemek istedik. Öğretmenlerin ve ailelerin olumsuz görüşleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın da el yazısı anketi ile öğretmenlerden görüş aldığı önemli bir konu haline geldi. Bitişik eğik el yazısı öğrencilerin okumayı ilk öğrendiği 1. sınıftan itibaren kullandığı bir yazı türüdür. Öğrenciler ilerleyen zamanlarda […]

Devamı