Ulusal Eğitim Programı

ulusal-egitim-programi-kapak’nin bir yapısı olan ’in yaklaşık iki yıllık bir çalışması sonucu ortaya çıkan bugün basın toplantısı ile yayınlandı. Prof. Dr. Ziya Selçuk’un sunumu ile birlikte verilen (UEP) aşağıda paylaşılmıştır.

(UEP) ’nin düşünce kuruluşu ’in yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı bir projedir. Kurulduğu günden beri eğitim sistemimize okul, burs, yayın ve sivil toplum etkinlikleriyle katkı sağlayan , sistemin çeşitli sorunlarına dönük yapıcı çözüm önerileri sunmayı görev bilmiştir; bu çerçevede, kademeler arası geçiş, mesleki eğitim, sınav sistemleri, okullaşma oranı, eğitim finansmanı ve öğretim programları gibi çok farklı konularda raporlar, görüş yazıları, araştırma ve medya etkinlikleri gerçekleştirmiştir.

Yapılan bu çalışmaların sonucunda, güncel gündeme odaklı ve tekil çözüm önerileriyle bütüncül bir bakış açısı sunabilme olanağının kısıtlılığı fark edilmiştir. Bu nedenle , Türk Eğitim Sistemi’nin hemen hemen bütün parametrelerini içeren kapsamlı bir yol haritası hazırlamaya karar vermiştir. Bu yol haritasına denilerek eğitimin ulusal bir ödev olduğu fikri öne çıkarılmıştır. UEP eğitim sisteminin ortak bir dile, bir insan ve toplum ülküsüne dayanmadan dönüşemeyeceği mesajını içermektedir. Bu dönüşümün uzun soluklu bir devlet politikasıyla gerçekleşebileceği fikri, bu mesajın bir başka boyutudur. Bir devlet politikası olmadan Türkiye’deki bütün sektörlerin ortak bir bilgi inşası projesine imza atması olanaksızdır.

UEP, bir devlet aklı ışığında eğitimin ekonomi ve demokrasiyle birlikte dönüşmesini, saç ayağını tamamlamak olarak değerlendirmektedir. Bu tür bir devlet aklının ortaya konulması tek bir şarta bağlıdır: Bu ülkede yaşayan her çocuğun ırk, dil, din vb. hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın adil bir eğitim almayı, yaşamaktan gurur duyacağı bir ülkede her türlü eğitim olanağına erişebilmeyi, doğuştan getirdiği potansiyelini gerçekleştirebilmeyi, nitelikli ve adanmış öğretmenleri, dünyadaki akranlarından geri kalmamayı, tutkuyla yaşayabileceği bir mesleğe yönelmeyi, evrensel ahlaki ilkeler çerçevesinde bir muameleyi hak ettiğini kabul etmek. Bunu kabul etmek, ülkenin her bir evladının ve Türkiye’nin geleceğinin hatırı için, kati surette hiçbir makam, mevki ve göreve siyasi, dini, etnik, hemşerilik ve benzeri saiklerle atama, iş ve işlem yapmamaktır.

Bunu kabul etmek demek, eğitimi hiçbir sınırlama getirmeden temel bir insan hakkı olarak görmek demektir. Bunu kabul etmek, hukuk ve insan üzerinde mutabakat oluşturmaktır. Çünkü sadece ve sadece ortak değerler üzerinde anlam birliği oluşturabilmiş topluluklar gerçekten ideali ve yaşama sevinci olan bir millete dönüşebilir. Bu düşünceler çerçevesinde, UEP eğitimin anlam birliği ve hedef oluşturmadaki etkisini dikkate alarak Türkiye için altı yıllık bir yol haritası önermektedir. Bu öneri ’nin, kuruluşundan beri meşalesini büyütmeye çalıştığı Türkiye Cumhuriyetine gönüllü bir katkısıdır. İlk kez gerçekleştirilen böylesi bir bütünsel yol haritasının gelecek önerilerle birlikte daha da olgunlaşması dileğimizdir. UEP’in bundan sonraki benzer çalışmalar için bir zemin oluşturması temennimizdir. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız bu programın hazırlanmasında onlarca akademisyen, uzman, kuruluş ve gönüllünün çok büyük katkısı olmuştur.

En başta uzmanları Fulya Koyuncu, Müge Bakioğlu, Dr. Sabiha Sunar, Hüseyin Körpeoğlu, Derya Şahin’ne programın en küçük ayrıntısına kadar gece gündüz demeden sağladıkları katkı için teşekkürlerimi sunarım. UEP fikrinin olgunlaşmasından programın son haline kadar büyük katkıları olan ekip arkadaşımız Dr. Mehmet Palancı ve Oğuz Erbil’e özellikle teşekkür ederim. Dr. Selahattin Turan, Dr. Mustafa Yavuz, Dr. Turgay Öntaş, Dr. Alper Dinçer, Dr. Meral Alkan, Ali Türker, Ömer Faruk İslim, Emre Sezgin, Emre Yılmaz, Berkan Çelik, Yağmur Buğdaycı, Gamze Gacaloğlu ve Ahmet Hamdi Demir’e engin desteklerinden dolayı şükran borçluyuz.

Ülkemize, insanımıza, çocuklarımıza bir nebze olsun katkısı olması dileğiyle.
Prof. Dr. Ziya Selçuk
TEDMEM Direktörü

Yol Haritası

Ulusal Eğitim Programı

Benzer Makaleler

Yorumlar