Çokkültürlü Eğitim, Kültürlerarası Eğitim ve Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim

Çokkültürlü Eğitim, Kültürlerarası Eğitim ve Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim

Göçlerin son zamanlarda ortaya çıkmasıyla birlikte farklı kültürler bir arada yaşamaya başlamıştır. Bu durum çokkültürlülük, kültürlerarasılık ve kültürel değerlere duyarlılık gibi farklı kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kavramlar incelendiğinde aralarında birtakım benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı
çokkültürlülük, kültürlerarasılık ve kültürel değerlere duyarlılık kavramlarını incelemek ve bu kavramları eğitim açısından ele alarak aralarındaki benzerlik farklılıkları ortaya koymaktır.

Vector illustration of Multicultural children cartoon on planet earth

Kavramlara Türkiye açsından bakıldığında azınlıkların belirli bir bölgede toplanmak yerine yerel kültür ile iç içe yaşamayı tercih ettiği gözlenmektedir. Bu nedenle kültürlerarası bir etkileşim söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında Türkiye için çokkültürlülük kavramının değil kültürlerarasılık kavramının daha uygun olduğu söylenebilir. Oldukça farklı kültürlere sahip Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin üst düzey becerilerle donatılmış, evrensel değerlere sahip, farklılıkları anlayışla karşılayan ve saygı gösteren bir yapıda olması için kültürel değerlere duyarlı eğitim politikaları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

Sonuç olarak çokkültürlü yapılar bir arada düşünüldüğünde eşitsizlik, ayrımcılık, ötekileştirme ile mücadele, sosyal entegrasyon ve öğrencilerde bütünleşme bilinci oluşturma noktasında kültürel değerlere duyarlı eğitime ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Yukarıda özeti verilen çalışmanın tüm ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlara katıl

Arşiv